ختنه دختران(اطلاعاتی جامع همراه با نظرات)

در این گزارش در ابتدا توضیحات کامل درباره ختنه در دختران داده خواهد شد و سپس به نظرات مراجع در این باره خواهیم پرداخت. در ابتدا منابع این متن شامل: سایت اسلام کوئست بیانات سید محمد حسین فضل الله از مراجع مذهبى شیعه فتوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی …

ختنه دختران(اطلاعاتی جامع همراه با نظرات) ادامه »