پرورش خلاقیت کودک با نقاشی کردن

  اگر اندکی در دنیای اطراف خود دقت کنید متوجه می شوید تواناترین انسان ها کسانی هستند که می توانند چیزهای تازه به وجود آورند آنها مفاهیم تازه ای را خلق می کنند و می توانند برای مشکلات بزرگ ، از “هیچ” راه حل بسازند. آنان در حداقل زمان ،حداکثر کاررا انجام می دهند و …

پرورش خلاقیت کودک با نقاشی کردن ادامه »