احداث گاوداری (پرورش و نگهداری،مجوزها)

پرورش گاو,تکثر گوساله,غذاهای گاو,انواع گاو,نگهداری و آموزش گاو,روش های تولید مثل و درمان بیماریهای گاو,انواع داروهای گاو و گوساله,یونجه و علف,درامد گاوداری, هزینه احداث گاوداری,هزینه گاوداری,نقشه گاوداری شیری,گاوداری شیری صنعتی,آیا گاوداری سود دهی دارد,ایا گاوداری به صرفه است,گاوداری سنتی اهلی شدن گاو: انسان در برابر حفاظت. نگهداری و تغذیه ی این گاو از فرآوردهای گوناگون …

احداث گاوداری (پرورش و نگهداری،مجوزها) ادامه »