بیوپسی پروستات چیست

بیوپسی پروستات چگونه انجام می شود(خطرات و عوارض)

بیوپسی پروستات جهت نمونه برداری از این ناحیه به منظور بررسی های میکروسکوپی انجام می شود. در این مقاله طرز کار این نمونه برداری و مراقبت هایی که بیمار قبل و بعد از این بیوپسی باید انجام دهد آورده شده است. در این روش سوزن باریکی از راه اورترا و از فضای بین آنوس و …

بیوپسی پروستات چگونه انجام می شود(خطرات و عوارض) ادامه »