جدول استاندارد قد و وزن ایده آل

محاسبه انلاین و جدول قد و وزن مناسب همراه با آموزش

اکثر مردم گمان می کنند که برای محاسبه وزن ایده آل خود ، فقط باید به قدشان توجه کنند اما حقیقت این است که برای محاسبه دقیق وزن ایده آل ،به غیر از قد،فاکتورهای دیگری هم وجود دارد. برای محاسبه وزن ایده آل چند فاکتور مهم باید در نظر گرفته شود . اکثر مردم گمان …

محاسبه انلاین و جدول قد و وزن مناسب همراه با آموزش ادامه »