آزمایش سیتولوژی

سیتولوژی چیست (تعریف،انواع و کاربرد در آزمایشگاه)

سیتولوژی بخشی از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیماری در سطح سلول می پردازد. از بررسی های سیتولوژی می توان در تشخیص سرطان ها و همچنین بیماری های التهابی و عفونی بهره برد. آزمایشات سیتولوژی عموما عموما بر روی نمونه ی سلول های آزاد و یا قسمتی از بافت انجام می گیرند. تست …

سیتولوژی چیست (تعریف،انواع و کاربرد در آزمایشگاه) ادامه »