انواع نمک

نمک یکی از کانی های فراوان در طبیعت است که از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده؛ نمک را می توان به طور طبیعی از دریا و معادن نمک استخراج کرد. نمک طعام یددار این نمک یکی از معمول ترین انواع نمکی است که برای پرکردن نمکدان های سفره یا میز غذا استفاده می …

انواع نمک ادامه »