تزریق و عوارض اپی نفرین

اپی نفرین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی،دوز قابل استفاده)

اپی نفرین یک داروی مقلد سمپاتیک است که به طور مستقیم روی گیرنده‌های آلفا و بتا- آدرنرژیک اثر می کن و در طبقه بندي فارماكولوژيك آدرنرژيك قرار میگیرد.انقباض عروقي ناشي از اپي نفرين با واسطه آلفا-آدرنرژيك، فشار دياستوليك آئورت و فشار خون رساني عروق كرونر را افزايش مي دهد كه تعيين كننده مهم در احياي …

اپی نفرین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی،دوز قابل استفاده) ادامه »