نوزاد نارس (دلیل،نحوه مراقبت)

اگر فرزندم نارس متولد شد، چه کنم؟,نوزاد نارس ۳۲ هفته,نوزاد نارس ۲۸ هفته,نوزاد نارس ۳۴ هفته,نوزاد نارس ۳۰ هفته,نوزاد نارس هفت ماهه,نوزاد نارس هشت ماهه,عکس نوزادان نارس,هوش نوزاد نارس,نوزاد نارس نی نی سایت,وزن نوزاد نارس,تعریف نوزاد نارس نوزاد نارس به نوزادی گفته می شود که قبل از هفته ۳۷ بارداری متولد شود. علل مختلفی برای …

نوزاد نارس (دلیل،نحوه مراقبت) ادامه »