نگهداری و تکثیر گیاه آپارتمانی نيدولاريوم اینوسنتی

نيدولاريوم اینوسنتی  –  BLACK AMAZONIAN BIRDNEST NIDULARIUM INNOCENTII : نام علمی   BROMELIACEAE  – بروملياسه – آناناس : خانواده برزیل : بومی منطقه innocentii Lem : نام های دیگر         نيدولاريوم اینوسنتی: Nidularium innocentii یک گونه از جنس Nidularium و تیره بروملياسه (آناناس) است. این گونه بومی برزیل میباشد و برای اولین …

نگهداری و تکثیر گیاه آپارتمانی نيدولاريوم اینوسنتی ادامه »