کبوتر

کبوتر یا به اصطلاح محلی کفتر یک نوع پرنده است که نام علمی کلومبا را دارا است ، کبوتر ها دارای انواع رنگهای مختلف از جمله سیاه و سفید و زرد و رنگی موجود هستند و دارای نژاد های مختلف و وسیعی نیز میباشند. هر دو واژه کبوتر و کفتر در نوشتار و گفتار پذیرفته …

کبوتر ادامه »