دلایل افزایش و کاهش پلاکت خون

پلاکت خون (مقدار نرمال آزمایش،دلیل افزایش و کاهش)

پلاکت های خون سلولهایی هستند که درخون ما وجود دارند و زمانیکه تشخیص می دهند، جایی از رگهای خونی آسیب دیده، به هم می پیچند، تا جلوی خونریزی را بگیرند. به بیان بهتر زمانیکه جایی از بدن شما زخم می شود، پلاکت ها به قسمت آسیب دیده زخم می چسبند و باعث بوجود آمدن لخته …

پلاکت خون (مقدار نرمال آزمایش،دلیل افزایش و کاهش) ادامه »