پیاده روی درست

اشتباهات رایج در پیاده روی و چگونگی رفع آن

پیاده روی از جمله ورزشهایی است که بدون هیچگونه هزینه هر فرد میتواند حتی به تنهایی اقدام به آن کند اما بسیاری از افراد در شروع و شاید حتی در همان چند روز اول از پیاده روی سیر شوند. زندگی در این روزها معمولا وقت چندانی هم برای ورزش باقی نمیگذارد.اما هر کس باتوجه به …

اشتباهات رایج در پیاده روی و چگونگی رفع آن ادامه »