خرید تلویزیون

صفحه کریستال مایع که به انگلیسی می شود : Liquid Crystal Display یا همان (LCD). که از یک صفحه کریستال مایع به منظور نمایش تصاویر استفاده می کند. با تابش نور به این کریستال ها تصاویر پدیدار می شود و طبیعت کریستال های مایع باعث می شود که این تکنولوژی تأخیر زمان بیشتری نسبت به …

خرید تلویزیون ادامه »