درباره نوزادان (اطلاعتی برای مادران باردار و تازه زایمان کرده)

نوزاد در شکم مادر خواب می بیند آیا می دانستید که نوزاد در طول زندگی در شکم مادر حالت های روحی مختلفی دارد؟با نگاه کردن به سونوگرافی سه بعدی نوزاد می تواند او را در حالت های مختلفی همچون گریه کردن،خندیدن،مکبدن شست،خمیازه کشیدن،خوابیدن و سکسه کردن دید.برای همه سوال است،نوزادی که هنوز دنیا را ندیده …

درباره نوزادان (اطلاعتی برای مادران باردار و تازه زایمان کرده) ادامه »