پرورش گوساله

شیوه و روش اصولی پرورش گاو گوساله,تغذیه گوساله و نگهداری و مراقبت از گوساله گاو پرورش گوساله برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند . • بیش از ۶۰%گاوداران گوساله ها را حداقل در سن ۸ هفتگی از شیر …

پرورش گوساله ادامه »