انواع گیاه آپارتمانی شفلرا

شفلرا آکتینوفیلا  –  BRASSAIA ACTINOPHYLLA SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA : نام علمی   ARALIACEAE  – پیچک : خانواده جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری و جنگلهای گالری در استرالیا (شرقی کوئینزلند و شمال) ، گینه نو و جاوا : بومی منطقه Umbrella Tree , Octopus Tree , Amate :           شفلرا آکتینوفیلا: اسم علمی این …

انواع گیاه آپارتمانی شفلرا ادامه »