درباره شیر مادر (ذخیره,نگهداری و مصرف برای نوزاد)

سوالاتی در زمینه شیر مادر و نگهداری و مصرف شیر مادر،کم شدن شیر و مصرف دارو و خوردن شیر توسط نوزاد چه مدت می توان شیر مادر را ذخیره کرد؟ برای نوزاد سالمی که دوره بارداری را کامل طی کرده است،می توان شیر را ذخیره کرد. شیر را می توان در دمای اتاق کمتر از …

درباره شیر مادر (ذخیره,نگهداری و مصرف برای نوزاد) ادامه »