گیاه آپارتمانی کالادیوم

کالادیوم کاندیدوم  –  FANCY LEAF CALADIUM CANDIDUM : نام علمی   ARACEAE  – آراسه : خانواده برزیل : بومی منطقه elephant ear,Angel wing,heart of jesus,lance-leaved : نام های دیگر     کالادیوم کاندیدوم: کالادیوم ، گیاهی است از خانواده شیپوریان ( آراسه) که بومی برزیل، آمریکای جنوبی و مرکزی میباشد. این گیاه به صورت وحشی …

گیاه آپارتمانی کالادیوم ادامه »