نگهداری و تکثیر انواع گیاه کوردیلین

کوردیلین استرالیس  –  CORDYLINE AUSTRALIS CORDYLINE AUSTRALIS : نام علمی   LAXMANNIACEAE  – لاکسمانیاسه : خانواده غرب اقیانوس آرام اقیانوس ، زلاند نو ، شرق استرالیا ، جنوب شرقی آسیا ، پلینزی و هاوایی : بومی منطقه نخل کلمی : نام های دیگر     کوردیلین استرالیس: عموما به عنوان درخت کلم شناخته می شود …

نگهداری و تکثیر انواع گیاه کوردیلین ادامه »