گیاه آپارتمانی مشعلی

مشعلی  –  BELOPERONE GUTTATA BELOPERONE GUTTATA : نام علمی   ACANTHACEAE  – آكانتاسه : خانواده مکزیک : بومی منطقه بلوپرون,گل مشعلی,گل شمعی,گل میگو,Plante aux crevettes,Justicia brandegeeana : نام های دیگر       مشعلی: اسم علمی گل میگو Beloperone guttata بوده و از خانوادهAcanthacee می باشد. بلوپرون بومی مکزیک است.   ارتفاع این گیاه ۴۰ …

گیاه آپارتمانی مشعلی ادامه »