گیاه آپارتمانی هویا کارنوزا

هویا کارنوزا  –  WAX PLANT HOYA CARNOSA : نام علمی   ASCLEPIADACEAE  – استبرقیان : خانواده آسیای شرقی و استرالیا : بومی منطقه پيچ مومي , شمعي : نام های دیگر     هویا کارنوزا: گونه ای از گياهان جنس Hoya spp پيچ شمعی( پيچ مومی) هويا و خانواده Asclepiadacees استبرق يا( ناف ريز) يا …

گیاه آپارتمانی هویا کارنوزا ادامه »