انواع گیاه آپارتمانی وریزیا

ورزیا دوالیانا  –  VRIESEA DUVALIANA VRIESEA DUVALIANA : نام علمی   BROMELIACEAE  – بروملياسه – آناناس : خانواده آمريكاي مركزي : بومی منطقه : نام های دیگر     وریزیا دوالیانا: اسم علمی این گیاه Vriesea Duvaliana ، از خانواده Bromeliaceae میباشد.   این جنس دارای ۱۹۰ گونه، از گیاهان چندساله گلخانه ای زینتی است …

انواع گیاه آپارتمانی وریزیا ادامه »