گیاه آپارتمانی کالاتیا اورانتا

کالاتیا اورانتا  –  PIN-STRIPE CALATHEA CALATHEA ORNATA : نام علمی   MARANTACEAE  – مارانتاسه , prayer plants : خانواده بومی امریکای مرکزی و جنوبی (کلمبیا ، ونزوئلا) : بومی منطقه کالا‌ته‌آ,Striped, Pink-stripe : نام های دیگر     کالاتیا اورانتا: این گیاه با نام های گوناگونی شناخته می شود : راه راه صورتی، Striped, Pink-stripe, …

گیاه آپارتمانی کالاتیا اورانتا ادامه »