مفناید (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

عوارض پماد مفناید,عوارض مفناید,کرم موضعی مفناید,پماد سیلور,پماد فلامکسین,نیتروفورازون,پماد الیز,پماد فیبرینولیزین,پماد فنی توئین,پماد موپیروسین این فرآورده به عنوان درمان کمکی برای سوختگی‌های درجه دوم و سوم به کار می‌رود. مکانیسم اثر مفناید مفناید سولفونامیدی است که دارای اثر باکتریواستاتیک بر علیه بسیاری از باکتری‌های گرم منفی و مثبت شامل پسودوموناس آئروژنوزا و سویه‌های خاصی از بیهوازی‌ها …

مفناید (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید) ادامه »