ایزوسورباید مونونیترات (روش مصرف،خطرات و عوارض)

مونونیترال۵۰,ایزوسورباید دی نیترات,قرص مونونیترال,انواع داروهای نیترات,قرص ایزوکور چیست,دسته دارویی نیترات ها,نیتروکانتین ایزوسورباید مونو نیترات (Isosorbide mononitrate) نام های تجاری Imdur , Ismo , Monoket اشکال دارویی ۵۰mg, 60mg : قرص دسته بندی دارویی : نیترات کاربرد دارو درمان طولانی مدت آنژین صدری .نارسایی مزمن قلب و درمان طولانی مدت به دنبال انفارکتوس میوکارد و پروفیلاکسی …

ایزوسورباید مونونیترات (روش مصرف،خطرات و عوارض) ادامه »