تفسیر و توضیح آزمایش گلوکز خون

گلوکز تست یا آزمایش قند خون (تفسیر و توضیح در بارداری و دیابت)

نام های دیگر:تست قند خون، تست گلوکز خون، تست قند خون ناشتا (Fasting Blood Sugar یا FBS)، گلوکز ناشتای خون یا پلاسما (Fasting Blood Glucose یا FBG) ، تست تحمل گلوکز خوراکی (Oral Glucose Tolerance Test یا OGTT یا GTT) نام رسمی : آزمایش گلوکز خون ؛ آزمایش گلوکز ادرار یا (Fasting Plasma Glucose یا …

گلوکز تست یا آزمایش قند خون (تفسیر و توضیح در بارداری و دیابت) ادامه »