شرایط و تفسیر آزمایش هورمون رشد

آزمایش هورمون رشد igf-1 (شرایط نمونه گیری،تفسیر و نرمال نتایج)

آزمایش هورمون رشد،مقدار هورمون رشد (GH) در خون را اندازه گیری می کند. GH، هورمون تولید شده توسط غده هیپوفیز است. معمولا در پالس هایی در طول روز و شب، داخل جریان خون ترشح می شود و اوج آن عمدتا در طول شب رخ می دهد. تست های تحریک هورمون رشد به تشخیص کمبود GH …

آزمایش هورمون رشد igf-1 (شرایط نمونه گیری،تفسیر و نرمال نتایج) ادامه »