تفسیر آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر (شرایط قیل از آزمایش،روش انجام تست،گزارش نتیجه و تفسیر)

پاپ اسمیر یا Pap test روشی است که برای بررسی سرطان دهانه رحم که در خانم ها استفاده می شود. در این روش سلول هایی از دهانه رحم جمع آوری می شود که در بخش انتهایی رحم و در بالای واژن وجود دارد. تشخیص اولیه سرطان رحم با استفاده از پاپ اسمیر شانس بهتری را …

آزمایش پاپ اسمیر (شرایط قیل از آزمایش،روش انجام تست،گزارش نتیجه و تفسیر) ادامه »