هزینه آزمایش amh

آزمایش AMH

رنج نرمال آزمایش amh,مقدار نرمال amh,تفسیر آزمایش amh,تفسیر آزمایش آنتی مولرین هورمون,هزینه آزمایش amh,آزمایش amh نرمال,بالا بودن هورمون amh,درمان amh پایین آزمایش آنتی مولرین هورمون،نرمال رنج،مقدار طبیعی هورمون.نام اختصاری: AMH سایر نام ها: Mullerian-inhibiting substance, Mullerian inhibiting factor, Mullerian-inhibiting hormone, Anti .mule.H بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما (هپارینه) …

آزمایش AMH ادامه »

آزمایش آنتی مولرین هورمون

آزمایش آنتی مولرین هورمون (Anti-Mullerian Hormone)

آنتی مولرین هورمون هورمونی است که توسط فولیکول های در حال رشد (حاوی تخمک) تولید می شود، از این رو شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود. آنتی مولرین هورمون بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت است ، از …

آزمایش آنتی مولرین هورمون (Anti-Mullerian Hormone) ادامه »