سونوگرافی لگن (روش انجام،تفسیر)

هزینه سونوگرافی شکم و لگن,سونوگرافی کامل شکم,سونوگرافی لگن مردان,سونوگرافی روده,سونوگرافی رکتال چیست,سونوگرافی شکم و لگن مردان,روش سونوگرافی پروستات,سونوگرافی رکتوم سونوگرافی لگن با استفاده از امواج صوتی، تصویری از موقعیت و ساختار ارگان های لگن ایجاد می کند. سونوگرافی لگن موارد زیر را نشان می دهد: تخمدان ها،  رحم ، گردن رحم  و لوله های فالوپ …

سونوگرافی لگن (روش انجام،تفسیر) ادامه »