کاشت مو(پیوند مو)

انتقال مو از پشت سر به جلوى سر و جاهاى خالى سر و صورت.  موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی که علت اصلی ریزش موی سر هستند مقاوم هستند و به هر جایی هم منتقل شوند این مقاومت را همراه خود می برند پس ما این موها را به مناطقی که کم …

کاشت مو(پیوند مو) ادامه »