انواع سرخس های آپارتمانی و شرایط نگهداری آنها

سرخس سخت: این درخت سرخس کوچک دارای تنه ای بلند و باریک و بومی مناطق گرمسیری میباشد. این گیاه تحمل مواد آهکی را ندارد و در مناطقی که آب سخت وجود دارد با اضافه کردن چند قطره آب لیمو به آب میتوان از خشک شدن آن جلوگیری کرد. نور متوسط (سایه روشن) برای این گیاه …

انواع سرخس های آپارتمانی و شرایط نگهداری آنها ادامه »