آزمایش هموسیستئین (تفسیر جواب و شرایط انجام)

هموسیستئین ویکی پدیا,درمان هموسیستئین بالا,کاهش هموسیستئین,اندازه گیری هموسیستئین,کمبود هموسیستئین,هموسیستینوری,هموسیستئینوری,متابولیسم هموسیستئین نام اختصاری: Hcys سایر نام ها: هموسیستئین نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما هپارینه یا ETDA  دار، سرم، ادرار حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml شرایط نمونه گیری: ۱۲- ۱۰ ساعت ناشتایی ضروری است. جداسازی و فریز نمونه در عرض یک ساعت پس از جمع …

آزمایش هموسیستئین (تفسیر جواب و شرایط انجام) ادامه »