ازمایش دونات لنداشتاینر

این ازمایش برای تشخیص هموگلوبین حمله ای سرد (PCH) به کار میرود. روش ازمایش: دو لوله ازمایش سرپیچ دار را به مدت ۱۵ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه قرار می دهیم. با سرنگی که قبلا در انکوباتور ۳۷ درجه قرار داشته و گرم می باشد ۱۰ سی سی خون از بیمار گرفته و در دو …

ازمایش دونات لنداشتاینر ادامه »