هموگلوبینوری حمله ای شبانه(PNH)

درمان بیماری pnh,هموگلوبينوري حمله اي شبانه,هموگلوبینوری چیست,علل هموگلوبینوری,درمان هموگلوبینوری,درمان pnh,هموگلوبینمی چیست,هموگلوبینوری حمله ای سرد هموگلوبینوری حمله ای شبانه یک بیماری همولیتیک اکتسابی،مزمن و نادر است.علت دقیق این بیماری مشخص نیست.به نظر می رسد که یک نقص اکتسابی داخلی در گلبول های قرمز وجود دارد و گلبول های قرمز نسبت به فاکتورهای موجود،در سرم که به …

هموگلوبینوری حمله ای شبانه(PNH) ادامه »