هموگلوبین C

بیماری هموگلوبین C هموزیگوت یک آنمی همولیتیک خفیف به همراه بزرگ شدن طحال است که اغلب بدون علامت می باشد، اما گاهی باعث زردی و ناراحتی شکمی می شود. در خون این بیماران مخلوطی از میکروسیت ها و اسفروسیت ها، آنمی نرموکرومیک، افزایش خفیف در رتیکلوسیت ها و تعداد زیادی سلول تارگت دیده می شود. …

هموگلوبین C ادامه »