آزمایش آلدوسترون (مقدار نرمال،بالا و پائین)

افزایش هورمون آلدوسترون,نقش هورمون آلدوسترون,هورمون آلدوسترون چیست؟,کمبود آلدوسترون برای تشخیص هایپرآلدوسترونیسم اولیه و ثانویه بکار می رود.برای افتراق آلدوسترونیسم اولیه ( آسیب فوق کلیوی) از ثانویه ( آسیب خارج از فوق کلیه)، سطح رنین پلاسمایی باید به طور همزمان تعیین شود. نام اختصاری: Alds سایر نام ها: آلدوسترون بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه …

آزمایش آلدوسترون (مقدار نرمال،بالا و پائین) ادامه »