اریتروپویتین (فواید و عوارض،روش تزریق،خطرات)

عوارض اریتروپویتین,نحوه تزریق اریتروپویتین,هورمون اریتروپویتین,اریتروپویتین چیست,اریتروپویتین ۴۰۰۰,اریتروپویتین در ورزش,محل ترشح اریتروپویتین,اریتروپویتین بتا اریتروپویتین به دوشکل اپوئتین آلفا و بتا موجود است. هر چند اثر بخشی بالینی این دو شکل یکسان است، اما مقدار مصرف آنها متفاوت است. الف- اپوئتین آلفا کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در بیماران تحت همودیالیز بزرگسالان : از راه …

اریتروپویتین (فواید و عوارض،روش تزریق،خطرات) ادامه »