هورمون کلسی تونین

Calcitonin

آزمایش کلسیتونین Calcitonin

هورمون کلسی تونین,تست پروکلسیتونین,آزمایش pct خون,تفسیر تست pct,آزمایش pct چیست؟,جواب تست pct,اسپری بینی کلسی تونین,سپسیس چیست نام انگلیسی تست Calcitonin نام های متعارف دیگر Human calcitonin; Thyrocalcitonin آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد نوع نمونه نمونه خون از ورید بازو بهترین زمان نمونه گیری علت درخواست تست …

آزمایش کلسیتونین Calcitonin ادامه »

آزمایش پاراتیروئید هورمون (روش انجام،شرایط،تفسیر جواب)

درمان پرکاری پاراتیروئید,سرطان پاراتیروئید,کم کاری پاراتیروئید,پی تی اچ,هیپرپاراتیروئیدیسم,عمل غده پاراتیروئید,هورمون کلسی تونین,تشخیص کم کاری پاراتیروئید نام اختصاری: PTH سایر نام ها: هورمون پاراتیروئید، پاراتورمون، Intact PTH بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml شرایط نمونه گیری: بیمار باید به مدت ۱۲ ساعت  ناشتا باشد اما …

آزمایش پاراتیروئید هورمون (روش انجام،شرایط،تفسیر جواب) ادامه »

هورمون پاراتیروئید

آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH

هورمون کلسی تونین,عمل غده پاراتیروئید,درمان پرکاری پاراتیروئید,سرطان پاراتیروئید,کم کاری پاراتیروئید,نام هورمون غده پاراتیروئید,تشخیص کم کاری پاراتیروئید,عمل جراحی غده پاراتیروئید نام آزمایش PTH نام انگلیسی تست Parathyroid Hormone مخفف انگلیسی تست PTH نام فارسی تست هورمون پاراتیروئید نام های متعارف دیگر Intact PTH; Biointact PTH; Parathormone آمادگی بیمار از آنجا که سطح PTH در طول روز …

آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH ادامه »