نحوه ترزیق و تنظیم داروی هپارین

هپارین (عوارض تزریق و خطرات،مزایای مصرف،موارد کاربردی)

هپارین بصورت خوراکی و تزریقی است و با گشاد کردن رگها پیش بار (پرلود) و پس بار(افترلود) و مصرف اکسیژن در میوکارد را کاهش می دهد. جهت درمان و کنترل آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد بکار میرود . همچنین تزریقی آن برای کنترل فشارخون بکار میرود.نیتروگلیسیرین زیر زبانی بعد از اکسیژن اولین کاندید درمان آنژین …

هپارین (عوارض تزریق و خطرات،مزایای مصرف،موارد کاربردی) ادامه »