آزمایش پاراتیروئید هورمون (روش انجام،شرایط،تفسیر جواب)

درمان پرکاری پاراتیروئید,سرطان پاراتیروئید,کم کاری پاراتیروئید,پی تی اچ,هیپرپاراتیروئیدیسم,عمل غده پاراتیروئید,هورمون کلسی تونین,تشخیص کم کاری پاراتیروئید نام اختصاری: PTH سایر نام ها: هورمون پاراتیروئید، پاراتورمون، Intact PTH بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml شرایط نمونه گیری: بیمار باید به مدت ۱۲ ساعت  ناشتا باشد اما …

آزمایش پاراتیروئید هورمون (روش انجام،شرایط،تفسیر جواب) ادامه »