اشکال و انواع مختلف واکسن حیوانات

واکسنها عمدتا در دو گروه تقسیم بندی مِی‌شوند:   واکسن زنده:   ۱- واکسنهای حاصل از سویه‌های کم حدت یا با حدت متوسط   ۲- توکسین‌های غیر فعال (توکسوییدها)   ۳- واکسنهای نو ترکیب rDNA   واکسن کشته:   ۱- واکسنهای حاوی جرم کشته شده توسط مواد شیمیایی یا روشهای دیگر   ۲- توکسین‌های غیر …

اشکال و انواع مختلف واکسن حیوانات ادامه »