پماد فنی توئین

فنی توئین (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید)

پماد فنی توئین,اشکال دارویی فنی توئین,فنی توئین مدیفارم,شربت فنی توئین,آمپول فنی توئین,فنی توئین کامپاند,کرم فنی توئین,فنی توئین فنوباربیتال فنی توئین Phenytoin Systemic طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتق هیدانتوئین طبقه بندی درمانی: ضدصرع طبقه بندی مصرف در حاملگی: D اَشکال دارویی: Cap: 100 mg Inj: 50 mg/mL (5ml) Susp: 30 mg/5mL فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر: این …

فنی توئین (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید) ادامه »

مفناید (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

عوارض پماد مفناید,عوارض مفناید,کرم موضعی مفناید,پماد سیلور,پماد فلامکسین,نیتروفورازون,پماد الیز,پماد فیبرینولیزین,پماد فنی توئین,پماد موپیروسین این فرآورده به عنوان درمان کمکی برای سوختگی‌های درجه دوم و سوم به کار می‌رود. مکانیسم اثر مفناید مفناید سولفونامیدی است که دارای اثر باکتریواستاتیک بر علیه بسیاری از باکتری‌های گرم منفی و مثبت شامل پسودوموناس آئروژنوزا و سویه‌های خاصی از بیهوازی‌ها …

مفناید (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید) ادامه »