موپیروسین (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

پماد موپیروسین برای جوش,پماد موپیروسین برای تبخال,پماد موپیروسین برای ختنه,قیمت پماد موپیروسین,پماد موپیروسین برای سوختگی,موپیروسین تبخال موپیروسین، به صورت موضعی در درمان عفونت‌های مختلف پوست به ویژه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبث از جمله زردزخم و ضایعات ضربه‌ای پوست با عفونت ثانویه ناشی از استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک بتاهمولیتیک شامل استرپتوکوکوس پایوژنز، مصرف می‌شود. …

موپیروسین (نحوه مصرف،خطرات و عوارض،فواید) ادامه »