پمپ انسولین (راهنمای خرید و روش استفاده)

پمپ انسولین یک روش دریافت انسولین است که نیازی به تزریق انسولین با سرنگ ندارد. این پمپ به وسیلۀ یک لوله و یک سوزن به بدن تان وصل می شود که همیشه روی بدن تان می ماند و به وسیلۀ یک بند به کمربند متصل می شود یا در یک جیب نگهداری می شود. این …

پمپ انسولین (راهنمای خرید و روش استفاده) ادامه »