دسفرال (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی)

قیمت آمپول دسفرال,دسفرال خوراکی,قیمت پمپ دسفرال,پمپ تزریق دسفرال,قیمت داروی دسفرال,پمپ دسفرال ایتالیایی,قرص دسفرال,خرید پمپ دسفرال دفروکسامین دسفرال اشکال‌دارویی‌ For Injection (as Mesylate): 500mg مواردمصرف‌ دفروکسامین‌یک‌عامل‌شلاته‌کننده‌فعال‌است‌که‌به‌عنوان‌داروی‌کمکی‌دردرمان‌مسمومیت‌باآهن‌به‌کاربرده‌می‌شود.این‌داروهمچنین‌ برای‌تسریع‌ دفع‌آهن‌ مصرف‌ می‌شود. دفروکسامین‌ از راه‌ تزریق‌ وریدی‌ ،عضلانی‌ ویاداخل‌ صفاقی‌ برای‌ کنترل‌تجمع‌ آلومینیوم‌دراستخوان‌ ،درمبتلایان‌به‌نارسایی‌ کلیه‌ودردرمان‌ مسمومیت‌های‌ عصبی‌ و یا ناهنجاری‌های‌ استخوانی‌ دربیماران‌تحت‌دیالیزبه‌ کاربرده‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر دفروکسامین‌ با …

دسفرال (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی) ادامه »