آنچه درباره پمپ هوای آکواریوم خود باید بدانید

  بی شک هر فضای پر از آبی که مدت زیادی ساکن بوده و هیچ آبی به آن اضافه یا کم نشده است ، با کمبود اکسیژن مواجه می شود به خصوص اگر چندین جاندار آبزی در آن جا زندگی کنند اکسیژن با سرعت بیش تری در آب کاهش می یابد . این کمبود اکسیژن …

آنچه درباره پمپ هوای آکواریوم خود باید بدانید ادامه »