آنـژیـوگـرافی فلورسئین چیست؟

چشم پزشک برای بررسی دقیق‌تر شبکیه (پشت چشم) از یک تکنیک تشخیصی به نام آنژیوگرافی فلوروسین (Fluorescei- angiography) استفاده می‌کند.در این روش، یک رنگ بی‌ضررحاجب فلورسنت به ورید بازویی تزریق می‌شود که در کل عروق بدن حرکت کرده و باعث درخشان شدن آنها می‌شود. وقتی که رنگ از رگ‌های خونی چشم عبور می‌کند، یک دوربین …

آنـژیـوگـرافی فلورسئین چیست؟ ادامه »