ساخت پوست مصنوعی با قابلیت تغییر رنگ

این ماده نازک و حریر مانند با الهام از طبیعت ساخته شده است و می توان از آن برای ساخت نسل جدیدی از نمایشگرها، حسگرها و ادوات استتار رنگی و حتی به عنوان جایگزین پوست مصنوعی استفاده کرد. کانی چانگ هاسناین افزود: این گروه تحقیقاتی با استفاده از تنظیم ابعاد نانوساختارهای موجود در سطح فیلم …

ساخت پوست مصنوعی با قابلیت تغییر رنگ ادامه »